Flota pojazdów / transport

Flota pojazdów

Nasze zwierzęta przewożone są najnowocześniejszymi pojazdami, wyposażonymi zgodnie z najnowszymi wytycznymi UE, dotyczącymi transportu przyjaznego zwierzętom oraz najnowocześniejszą technologią. Należą do nich systemy wentylacyjne, monitorowanie klimatyzacyjne i temperatury, systemy koryt, monitoring GPS, zawieszenia pneumatyczne oraz długie rampy załadunkowe umożliwiające przyjazny dla zwierząt ich załadunek i rozładunek.

Transport

Transport żywych zwierząt wymaga specjalnej wiedzy, doświadczenia i ostrożnego obchodzenia się ze zwierzętami. Nasze zwierzęta przewożone są przez dobrze wyszkolony, wykwalifikowany i znający się na rzeczy personel,  , który najlepiej dba o dobro zwierząt. Nie trzeba dodawać, że nasi kierowcy posiadają świadectwo kwalifikacji do przewozu zwierząt.

Przed każdym załadunkiem wykonujemy czynności przygotowawcze, takie jak sprawdzenie identyfikacji, skompletowanie paszportów zwierząt i dokumentów sprzedaży oraz sporządzenie standardowej deklaracji. Oznacza to, że możemy rozpocząć transport bezpośrednio po załadunku bez zbędnych opóźnień.

Czyszczenie i dezynfekcja

Intensywne czyszczenie i dezynfekcja pojazdów transportowych po każdym użyciu ma szczególne znaczenie dla firmy Thomas Pfanzelt. Obory są również intensywnie czyszczone i dezynfekowane po ich opuszczeniu przez zwierzęta.