Odcisk

Thomas Pfanzelt Viehhandel GmbH

Blaubach 18 /  Malsbergstr. 14
34286 Spangenberg

Telefon: 05663 – 814
Faks: 05663 – 6980

E-mail: mail@pfanzelt-viehhandel.de

Reprezentowany przez Dyrektora Zarządzającego:

Thomas Pfanzelt

Wpis do rejestru:

Zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego we Fritzlar nr HRB 11355   

Numer rejestru zakładów: 066340240896

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z §27a ustawy o podatku Vat:

NIP ID:    DE 240 81 75 12

Prawa do zdjęć:

brak zakupionych zdjęć, tylko muzyka nie licencjonowaną przez GEMA (patrz strona główna)

Rozstrzyganie sporów w drodze mediacji

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów w drodze mediacji(ODR): ec.europa.eu/consumers/odr.

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubowną organizacją konsumencką.

 

Odpowiedzialność za treści

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przekazywanych lub zapisywanych przez osoby trzecie informacji lub do badania okoliczności wskazujących na sprzeczną z prawem działalność.

Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystywania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy dać rękojmi na te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których odsyłają linki, odpowiada zawsze dany oferent lub operator tych stron. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie linkowania.

Stała kontrola zawartości stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o naruszeniu prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

Projektowanie i programowanie stron internetowych

NEO-Dental GmbH & Co. KG, Profesjonalne koncepcje stomatologiczne

Prawa autorskie

Treści i dzieła stworzone przez administratorów stron na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, opracowywanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza granice prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o stosowną informację. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie treści.