Charakterystyka przedsiębiorstwa

Po założeniu firmy Thomas Pfanzelt Viehhandlung we wrześniu 1990 roku, przedsiębiorstwo stale się rozwijało i jest niezawodnym partnerem dla przedsiębiorstw rolnych w kraju i za granicą we wszystkich dziedzinach handlu bydłem. W międzyczasie firma ugruntowała swoją pozycję klasycznego przedsiębiorstwa rodzinnego i jest jednym z wiodących przedsiębiorstw handlu bydłem w Niemczech.

Tim Pfanzelt i jego żona Kira są kolejnym pokoleniem handlujących bydłem, którzy dołączyli do firmy. Po ukończeniu szkolenia jako handlowiec bydła, Tim Pfanzelt najpierw zdobył doświadczenie zawodowe w USA, w Północnej Karolinie, w Statesville u jednej z największych rodzin handlujących bydłem. Od 2016 roku pomaga w kształtowaniu biznesu swoich rodziców w Spangenbergu. Kira Pfanzelt od 2016 roku wspiera firmę w zakresie księgowości i administracji.

w 1994 r. gospodarstwo w Spangenbergu zostało gruntownie przebudowane i odrestaurowane. Od 1997 r. gospodarstwo posiada certyfikat stacji przeładunkowej UE i eksportuje bydło hodowlane do kilku krajów UE i krajów trzecich. Eksport wysokiej jakości bydła hodowlanego stał się w międzyczasie szczególnym obszarem specjalistycznym przedsiębiorstwa.

Od początku 2017rokuwraz że skupem  w Witterda powstała nowoczesna siedzibą (firmy)filia W międzyczasie z siedziby/filii powstała niezależna PSN -Vieh(bydlo)spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest ona między innymi także partnerem handlowym spółki z o o Thomasa Pfanzelta zajmujacej się handlem bydłem.

Od czerwca 2021 r. jako dalsza lokalizacja w Spangenbergu funkcjonuje nowoczesny nowy budynek, w którym prowadzony jest handel bydłem z wewnątrzkrajowym punktem skupu. Punkt skupu oferuje najnowocześniejszą technikę oraz jasne, dobrze doświetlone i dobrze wentylowane obory do prawidłowego przetrzymywania i sortowania zwierząt.