Dofinansowania publiczne

Zbudowany w roku 2021 nowoczesny punkt skupu dla ok. 180 sztuk bydła hodowlanego, użytkowego i rzeźnego w Spangenbergu, przy Malsbergstr. 1414 został wsparty finansowo przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kraj związkowy Hesja w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Republikę Federalną Niemiec w ramach zadania wspólnego "Poprawa struktury rolnej i ochrona wybrzeża" (GAK)

Punkt skupu został zbudowany zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt

W budynku głównym znajduje się przestronna obora, warsztat, biuro z pomieszczeniami socjalnymi oraz mieszkania dla pracowników. W zadaszonym budynku gospodarczym znajduje się myjnia dla pojazdów, magazyn pasz oraz magazyn obornika z gnojowicą.

Punkt skupu został zbudowany zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt i jest dostosowany do utrzymania zarówno dobrostanu zwierząt, jak i dla ochrony pracowników.

Finansowany przez UE, współfinansowany przez kraj związkowy Hesja i Republikę Federalną Niemiec.

PDF-Public-Fundusz Publiczny